Kalite Yönetimi

  • Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitesini yükseltip, hasta güvenliğini ve memnuniyetini, hassasiyetlerini ve mahremiyetlerinin korunmasını her şeyin üzerinde tutmak

  • Kurumumuzda Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm birimler ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, tüm çalışanlara kalite yönetim sistemi hakkında eğitimler düzenlemek ve çalışanların kalite çalışmalarına katılımını teşvik etmek, Güncel kalite standartları doğrultusunda sağlık hizmeti sunmak, güncel standartları ve örnek uygulamaları takip etmek,

  • Öz Değerlendirmeler, bina turları, geri bildirim anketleri, istenmeyen olay bildirimleri gibi uygulamalar ile tespit edilen sorunlara ve aksaklıklara yönelik iyileştirmeler yapmak

  • Çalışanlarımıza en uygun çalışma ortamı oluşturup; alanda gelişebilecek riskleri azaltarak çalışan güvenliğini sağlamak, Çalışanlarımıza memnuniyetini artırıcı çalışmalar yaparak, değerli olduklarını hissettirmek,
  • Sistemi sürekli gözden geçirerek sağlık hizmeti sunumuna ilişkin süreçlerden kaynaklanan ve/veya kaynaklanabilecek hataları tespit etmek, gerekli iyileştirmeleri sağlamak. Personel kaynaklı ve/veya kaynaklanabilecek hataları azaltmaya yönelik çalışmalara önem vererek, bu bağlamda personel eğitimlerini desteklemek,