Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

1
Çene cerrahlarının gerçekleştirdiği cerrahi işlemler
- Tükürük bezi hastalıkları tedavisi,
- Dental botoks uygulamaları,
- Dudak, damak ve çatlaklarının tedavisi,
- Diş İmplant Tedavisi,
- Çene kaymaları,
- Sinüs Lifting Cerrahi Operasyonu,
- Normal diş ve 20’lik yaş diş çekimleri,
- Damak içinde kalmış çeneye gömülü dişlerin çekilmesi,
- Eklem ve çene kırıklarının düzeltilmesi,
- Yüz felci, çene tümörleri, apseler, kistler ve her türlü enfeksiyon türlerinin giderilmesi,
- Çene çevresindeki hastalıkların, deformasyonların ve yaralanmaların teşhisi ve tedavi edilmesi,
- Yiyecekleri çiğneme, yutma, nefes alıp verirken solunum yollarındaki hırıltılı seslerin tedavisi, konuşmada zorlukları ya da horlama gibi ağız ve çevresindeki şekil bozukluklarından ve boyutlarından kaynaklanan sorunların giderilmesi gibi problemlere çözüm bulmak çene cerrahının göre alanına girmektedir.
Maya diş hastanesinde Ağız, diş ve çene cerrahisi hastalıklarında uygulanacak tedavi yöntemlerinden bazıları;
2
Ortognatik cerrahi (Çene cerrahisi)
Çene yapısında oluşmuş belirgin veya röntgen filmi ile görülen şekil bozukluklarının giderilmesi için yapılan cerrahi müdahalelere ortognatik denilmektedir.

Estetik görünüm itibariyle ortognatik hastaların psikolojisini olumsuz olarak etkilemekte olup, alt ve üst çenelerin birinin ileride birinin geride durduğu, birbirine tam kapanmadığı; bu nedenle şekil bozukluğunun olduğu durumlarda tedavi edilmesi gereken bir hastalık türüdür. Ortodonti uzmanı ve çene cerrahının birlikte çalışması ile hasta tedavi edilir. Ortodontik tedavi ve sonrasında cerrahi operasyon ile birlikte uygulanacak yöntem sonucunda çene istenen/olması gereken konuma getirilir. Eksenine oturmuş çeneye kavuşan hastalar rahatlıkla yemek yiyebilir ve sıhhatlerine kavuşmuş olurlar.
3
Gömülü dişler (20’lik yaş dişleri)
Her insanda her birinin ayrı ayrı görevi olmak üzere 32 adet diş bulunmaktadır. Ağız içinde bulunan ön dişler (köpek dişleri, kesici dişler ve küçük azılar) genellikle besin maddelerinin kesilmesinde görev alırken, arka dişler (büyük azılar) besin maddelerinin parçalanmasında görev alırlar. Kimisinin ağız yapısının küçük olması nedeniyle 32 diş çıkamadığından dolayı 28 adet diş çıkmaktadır. Ancak dişler çoğu kişide çıkıp büyümesini normal bir şekilde tamamlarken, ağzı küçük olan kimi kişilerde gömülü olarak kalabilmektedir. Gelişim evrimini tamamlayamayan ve gömü kalan bu dişler ileride problem çıkartmaktadır.

Gömülü kalan dişler genellikle 20 yaş dişleridir. Bu dişlerin tespiti, röntgen, panoramik film ya da tomografi (3D görüntüleme) aracılığı ile uzman bir diş hekimi tarafından yapılır. Diş hekimi değerlendirmesi sonucunda gömülü dişin ağız içinde sürdürülüp ondan fayda elde edilmesine, ağızda atıl vaziyette kalmasına ya da çekilmesine karar verebilir. Gömülü kalan dişler rahatsız etmediği, çevre dokulara ve dişlere zarar vermediği sürece işlem yapılması tavsiye edilmez ancak gömülü kalmış dişler belirli periyotlarla takip edilmelidir. Rahatsızlık veren 20 yaş dişler alınmadığı durumda;

- Kist veya tümör oluşumuna neden olabilir,
- Ağrı yaparak sürekli acı hissi verir ve diş eti iltihaplanmasına neden olarak kemik erimelerine davetiye çıkarabilir,
- Diğer dişlere uyguladığı baskı nedeniyle o dişlerin eğilmesine bu nedenle de dişlerde çapraşıklığa neden olabilir,
- Ciddi derecede kötü ağız kokusu meydana gelebilir.
4
Maxillofacial (Çene kemiğine yapılan müdahaleler)
Çenede meydana gelen problemlerin çözümü çoğunlukla bu alanda gerçekleştirilmektedir. Bunlar kısaca;

- Çene kaymaları,
- Herhangi bir nedenle meydana gelen travma sonrası oluşabilecek kemik patolojileri,
- Ortodontik tedaviler ile birlikle eşgüdümlü olarak gerçekleştirilecek tedavi çeşitleri şeklindedir.
5
İmplant tedavisi
İleri teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla, dişi olmayan veya dişi çekilmiş hastaların dişlerinin yerine, yapay olarak konulan vidalı diş köküne implant diş denilmektedir. İmplant titanyum malzemeden imal edilmiştir ve insan vücuduna hiçbir zararı olmayan bir malzemedir. Zararı olmadığı gibi dişin tutunduğu çene kemiğinin gelişimini tetikleyerek sağlıklı kemik oluşumunu sağlamaktadır.
6
Çene kistleri ve tümörleri
Herhangi bir nedenle ağızda meydana gelmiş röntgen ve panoramik film ile görüntülenebilecek durumdaki kist ve tümörlerin tespit ve tedavi edilmesinde çene cerrahları rol alır. Çenede meydana gelen kist ve tümörlerin çoğu diş yapısının bozuk olmasından kaynaklanmaktadır. Ağız içinde çıkan kist ve tümörler tedavi edilmezse büyümeye devam edeler ve diğer dişlere zarar vererek sağlam dişlerin bozulmasına neden olur ve çekilmesini gerektirebilirler.
7
Çene eklemi (Temporomandibuler) tedavileri
Yüzde bulunan tek hareketli kemik yapısıdır. Alt ve üst çene kemiklerinin birbiri ile senkron olarak çalışması halinde diğer sistemlerde birbirine uyumlu olacaklardır.

- Çene eklemi hastalıklarına ait belirtiler (semptomlar):
- Sürekli tek taraflı çiğneme,
- Çenenin açılıp kapanması esnasına zorlanmalar ve ses oluşması,
- Kulak ağrıları ve çınlama hissi,
- Diş gıcırdatma,
- Yoğun olarak sakız çiğneme,
- Genellikle çocuklarda görülen parmak emme,
- Yoğun stres,
- Çarpma, darp ve darbe alınması,
- Diş sıkmaya bağlı olarak çene kaslarında oluşan ağrılar,
- Kronik bir neden ile veya travma sonucu, çene yapısında kilitlenme,
- Çene kırılması,
- Gelişimini tamamlamamış kemik yapısı,
- Çenede tümör oluşumu,
- Besin maddelerinin tüketiminde zorluk,
- Çene eklemi hastalıkları,

Gibi nedenlerle yüzde hareket eden çene eklemlerinin rahatsızlanması veya tomografi, grafiler, pet, diş röntgen filmi ve MR işlemleri ile bu hastalıkların tespit edilmesi durumunda Ağız diş ve Çene Cerrahisi uzmanı tarafından tedavi edilmesi gerekmektedir. Kişinin tedavi olduktan sonra çene eklemlerine ait problemlerin giderilerek sağlığına kavuşması beklenir.

Tedavi yöntemleri arasında;

- Stres tedavisi,
- Eklem plağı,
- İlaç tedavisi,
- Fizik tedavi,
- Ortodontik tedavi,
- Protetik restorasyon
- Artosentez,
- Artroskopi,
- Botox uygulaması bulunmaktadır.
8
Sinus lifting tedavisi
Sinus lifting (sinus yükseltme, kaldırma) cerrahisi üst çenede meydana gelen hasarların onarılmasında uygulanan gerekli yoğunluk ve hacimde kemik oluşturma işlemdir.

Yer çekimine bağlı olarak; üst dişlerde tamamlanmayan eksik dişlerden kaynaklanan maxiller sinüs olarak adlandırılan boşluklar zamanla sarkarlar. Sarkmanın etkisi ile çene kemiklerinde erimeler oluşur. Kemik erimeleri diğer sağlıklı dişlerin kaybedilmesine neden olarak, diş implantı yapılması düşünülen yerlere yapılacak implant tedavisi uygulamalarını da zorlaştırır.
9
Ağız kanseri cerrahisi
Ağız kanseri çok nadir görülen kanser türü olduğundan kontrolü de çok nadir yapılmaktadır. Bu nedenle hem hastalar hem de ağız, diş ve çene cerrahları yeterli özeni göstermemektedir.

Çene kanseri ağır bir hastalık cinsi olduğundan hastalığa yakalanmış hastalar, çenesinin yarısını veya tamamına yakınını kaybedebilirler. Ağır sonuçları olan kanser vakasıyla karşılaşmamak için alanında uzman çene cerrahlarına zamanında muayene olmanız ileride yaşanabilecek kötü durumları önleyerek, konforlu ve sağlıklı bir yaşama kavuşmanızı sağlayacaktır.